Hoppa till innehåll

Klövvårdare

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-distans, 200 poäng

Klövvårdare 1 år.
Bli klövvårdare - ett yrke som efterfrågas i framtiden!

Tycker du om kor?
Vill du påverka djurens välbefinnande?
Vill du starta ditt eget företag?
Då har vi utbildningen för dig!
 
BYS har landets första och enda längre klövvårdarutbildning. Tillsammans med näringen, Svenska Klövvårdarföreningen och Jordbruksverket har vi tagit fram en ettårig utbildning där du får lära dig om kons anatomi och fysiologi, djurstallar och utfordring, ergonomi, kommunikation, entreprenörskap och ekonomi och förstås - klövvård!
 
Du får också lära dig att verka grisar och får och du lär dig också att driva ditt eget klövvårdsföretag.
 
Föreläsningarna ges av våra lärare, forskare på SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet, och av företagare och representanter från näringslivet i branschen. Du får alltså ta del av de senaste rönen inom forskningen och beprövad erfarenhet från branschen.
 
Det blir allt viktigare att sköta om kornas klövar, både mjölk- och köttdjursbesättningarna. Fler och fler djur finns i lösdrift och de nya robotstallen för mjölkkor ställer ökade krav på att djuren kan röra sig obehindrat. Därför krävs det tätare och även andra klövvårdande insatser än tidigare. Förutom att klövvård är en viktig faktor för god djuromsorg poängterar branschen att god klövvård är en förutsättning för god lönsamhet i mjölkproduktionen.
 
Behovet av klövvårdare är stort, speciellt i vissa delar av landet. Med stor säkerhet kommer behovet av välutbildade klövvårdare att öka ännu mer. I  Landsbygdsprogrammet finns en djurvälfärdspeng för mjölkkor, en så kallad "mjölkpeng" där måste lantbrukaren ha en certifierad klövvårdare. Vår utbildning är godkänd för att du sedan som klövvårdare ska kunna bli certifierad.
Du kommer att bli efterfrågad!
 
Utbildningens upplägg
Utbildningen finns i Skara och är en yrkeshögskoleutbildning på heltid i 2 terminer. Under din studietid varvas teori med praktik. Under 20 veckor läser du teorikurser och resten av tiden är du ute och praktiserar hos verksamma klövvårdare. Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.
 
Lärande i arbete - LIA
Din LIA kan du göra var som helst i landet. Och du kan med fördel dela upp dina 20 veckor på flera olika praktikplatser.
 
Yrkeshögskoleexamen
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen till klövvårdare. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänd i samtliga de kurser som ingår i din valda utbildningsinriktning.

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande:

Att bifoga till din ansökan:
Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSKVH24

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (11 st)

 • Det hållbara djuret (KV10DHD)
 • Ergonomi, teknik och underhåll (KV10ETU)
 • Examination (KV10EX)
 • Företagande och affärsplan (KV20FA)
 • LIA 1- smittskydd, djurhantering och datarapportering (KV20LIA1)
 • Klövvård (KV30KV)
 • LIA 2- bedöma klövvårdstatus, skador och sjukdomar (KV35LIA2)
 • LIA 3- yrkesmässigt sätt utföra klövvårdande insatser på nötkreatur (KV50LIA3)
 • Foder och utfodring (KV5FU)
 • Hållbara kundrelationer och bemötande (KV5HKB)
 • Smittskydd (KV5SM)

0 Starter

 • Det finns inga starter att ansöka till.