Hoppa till innehåll

Kvalificerad Djurvårdare - nivå 2

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-skolförlagd, 300 poäng

Kvalificerad Djurvårdare - nivå 2

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur du vårdar sjuka djur och hur du förhindrar smittspridning inom djursjukvården. Du lär dig om djurens beteende, näringslära, sjukdomslära, vårdhygien, kundbemötande samt hållbarhet inom djursjukvården. Praktikperioderna skapar en trygghet i att utföra olika djurvårdande arbetsuppgifter som exempelvis provtagning, röntgen, medicinering och instrumentvård.
I utbildningen ingår även smittskydd samt tillämpning av den lagstiftning som reglerar djurens hälso- och sjukvård, djurskyddsbestämmelser och läkemedelshantering. När du är klar med din utbildning kommer du att ha en stor kunskapsbas och kunna arbeta som Djurvårdare på nivå 2.

Utbildningen kombinerar teori och praktik genom platsförlagd utbildning samt LIA (lärande i arbetslivet). Under LIA-perioderna får du vara ute och tillämpa teorin på djursjukhus och djurkliniker för att få en ökad förståelse, fördjupning och aktiv träning i ditt kommande yrke i den miljö där du sedan ska arbeta.
LIA-platser är belägna i hela Sverige och du kan behöva genomföra din LIA på annan ort. Du får själv stå för eventuella extra kostnader för boende och resor som kan uppkomma i samband med LIA.

Utbildningen leder ej till legitimation

 

Förkunskapskrav


Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:

Om du saknar gymnasiekursen Djurens biologi erbjuds möjligheten att läsa denna kurs via vår vuxenutbildning. Du söker utbildningen via www.vgr.alvis.se  där du först behöver skapa ett nytt studerandekonto. Anmälningskoden är BIGDJE0-½D. Kursen söks under perioden 2022-12-15 - 2023-01-15 och studieperioden är 2023-03-20 - 2023-05-26. Observera att din hemkommun behöver bevilja finansieringen av denna kurs för att du kan kunna mottas som sökande. Övriga behörihetsgivande kurser söks via din lokala vuxenutbildning.

Att bifoga till din ansökan:
Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSDVV24

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (9 st)

  • Examensarbete (DV20EX)
  • Foderrådgivning, försäljning och service (DV20FFS)
  • Hållbarhet inom djursjukvården (DV20HD)
  • Lärande i arbetslivet, LIA1 (DV30LIA1)
  • Vårdhygien för djurvårdare (DV30VH)
  • Lärande i arbetslivet, LIA 2 (DV35LIA2)
  • Det friska djuret (DV45DT)
  • Polikliniskt arbete och djurägarkommunikation (DV45PA)
  • Djurvårdande arbete inom djursjukvården (DV55DA)

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.