Hoppa till innehåll

Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-skolförlagd, 250 poäng

Har du ett stort intresse för fordonsteknik och vill ta dina färdigheter till en ny nivå? Utbilda dig till servicetekniker inom lantbruk och få ett omväxlande och utvecklande arbete i en bransch med stor efterfrågan på din kompetens!

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom lantbruksmaskinernas konstruktion, inställningar och funktion. Du lär dig att identifiera och lösa problem som uppstår vid service och maskinreparationer och får en god förståelse för lantbrukets förutsättningar och behov inom maskinsidan.

Utbildningens upplägg följer lantbrukssäsongen. Teori varvas med praktiskt arbete genom LIA (lärande i arbete) där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter i fält under lantbrukets tre högsäsonger; vårbruk, vallskörd och höstbruk. Den teoretiska undervisningen har sitt utgångsläge i Skara och består av föreläsningar, laborationer, studiebesök, projekt och seminarier. LIA-perioderna ger dig valfrihet att själv välja arbetsplats och ort.
 
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Maskintekniker, reparation ochS service av lantbruksmaskiner
Servicetekniker, lantbruksmaskiner
Verkmästare, lantbruksmaskiner

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:


Att bifoga till din ansökan:
Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSSTV23

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.