Hoppa till innehåll

Skogsföryngringsledare

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-distans, 200 poäng

Vill du bli en viktig del i den svenska skogsnäringen?

Som skogsföryngringsledare bidrar du till att den svenska skogsnäringen fortsätter att vara en av världens främsta. Idag finns det skogsplantskolor på flera platser i Sverige som är i stort behov av arbetskraft på eftergymnasial nivå.

Utbildningen läses på heltid på distans med platsförlagda träffar på bland annat naturbruksskolan Svenljunga utanför Borås. Under utbildningen kommer du att läsa kurser inom ledarskap och ekonomi, maskin och teknik samt skogsplantskoleodling. Utöver detta ingår två kurser i LIA (Lärande i Arbete) då du som studerande får möjlighet att komma ut i arbetslivet och skapa ett kontaktnät i bransch. Avslutningsvis gör du ett examensarbete om 15 yrkeshögskolepoäng som du med fördel gör inom det område som intresserar dig mest.

Under de platsförlagda träffarna får du som studerande möjlighet att knyta kontakt med dina kurskamrater och utbyta erfarenheter för att kunna få känslan av att vara en del av en gemenskap och genomföra praktiska övningar.

Yrken:
Plantskolechef (färre än 5 anställda)
Plantskolearbetare
Produktionsassistent på fröförädling / skogsplantförädling
Fältassistent
Försäljning mot skogsbruket
Skogsvårdsledare
Konsult till plantskolor eller försäkringsbolag

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Att bifoga till din ansökan:


Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSSKV23

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (6 st)

  • Examenarbete (SK15EX)
  • Maskin och Teknink (SK25MT)
  • Lärande i arbetslivet, LIA 1 (SK35LIA1)
  • Lärande i arbetslivet 2, LIA 2 (SK35LIA2)
  • Ledarskap och Ekonomi (SK40LEEK)
  • Skogsplantskoleodling (SK50SPO)

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.