Hoppa till innehåll

Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-distans, 200 poäng

Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar är en ettårig distansutbildning på heltid med 10 lokala träffar på plats i Skara samt 4 digitala tillfällen, tre dagar per tillfälle. Vid träffarna har du föreläsningar med spetskompetens ur hästbranschen, studiebesök på verksamheter i hela hästsektorn, redovisning av hemuppgifter, workshops och inspiration till eget arbete. Mellan klassträffarna sker undervisning och kontakt med lärare över internet.
 
Hästnäringen har stor utvecklingspotential och med rätt kunskap och drivkraft kan du hitta och utveckla din egen yrkesroll, som egen eller anställd i hästsektorn. Utbildningen ger tillfälle att skapa nya kontaktnät och ger en bred bild av Hästsverige med alla dess inriktningar.
 
BYS har sedan 1998 anordnat utbildning för verksamheter i hästnäringen och har hjälpt många studenter till nya tjänster i hästsverige eller med att starta/vidareutveckla egna företag inom näringen.

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Att bifoga till din ansökan: Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSVHNH23

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (8 st)

  • Hästunderstödda insatser (VHN15HI)
  • Företagsekonomi och redovisning/bokslutsanalys (VHN20FR)
  • Arbetsliv och ledarskap (VHN25AL)
  • Hästanläggningar och arbetsmiljö (VHN25HA)
  • Hållbar hästnäring, innovation och digitalisering (VHN25HID)
  • Affärsplan (VHN30AP)
  • Entreprenörskap, kommunikation och värdskap (VHN30EKV)
  • Verksamhetsutveckling och organisation (VHN30VO)

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.