Hoppa till innehåll

Agrotekniker

YH Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Helfart-skolförlagd, 400 poäng

Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!

Utbildningens ledord är:
Branschstyrd – Agrotekniker är efterfrågade av branschen
Spetskompetens – Ny forskning och teknik genomsyrar utbildningen
Valfrihet – Möjligheter att fokusera på det som intresserar just dig

Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många
valbara kurser och LIA - Lärande i arbete, vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område. 
I vår tvååriga utbildning till Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur,
växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. 
Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenhet från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och näringslivet. Föreläsningar varvas med fältvandringar, laborationer, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen. 
 
Du som Agrotekniker kan bland annat arbeta som:
• Egen företagare
• Förman, driftschef, produktionsledare
• Försökstekniker
• Rådgivare
• Säljare av lantbrukstjänster och produkter
• Yrkeslärare inom naturbruk
• Lantbruksekonom

Många agrotekniker driver egna lantbruksföretag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag.

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:

Kontaktuppgifter till Madelaine Bergman, SYV: madelaine.bergman@vgregion.se, 070-082 43 51.

Att bifoga till din ansökan:
Reell kompetens
Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.
Då behöver du i ansökningens del 2 Bilagor ladda upp de dokument som styrker dina kunskaper och namnsätta bilagan som reell kompetens. Dokumenten anses styrkta om de är vidimerade av den part som intygar din reella kompetens. 
Du behöver även i ansökningens del 2 Behörighetsprövning kryssa i rutan för att du vill bli bedömd utifrån reell kompetens.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Bilaga

Anmälningskod

BYSATH21

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.