Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

HUR GÖR JAG FÖR ATT LÄGGA IN MINA BILAGOR?

Högst upp i ditt studerandekonto väljer du ”Mina sidor” och sedan "Betyg & Bilagor". Här laddar du upp dina dokument och sparar som bilagor. Namnge dina dokument noga för att påvisa vad dokumentet innehåller för att underlätta granskningen.

HUR SKA INTYG OM ARBETSLIVSERFARENHET SE UT?

Vi vill att du använder bifogad mall för arbetsgivaritnyg. Du hittar mallen under respektive utbildning i utbildningskatalogen. Har du fler relevanta anställningar du vill intyga, kan du använda mallen flera gånger.

HÄMTAR NI MITT GYMNASIEBETYG FRÅN ANTAGNING.SE?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan, alternativt ta en skärmdump från dina sidor på antagning.se. Var noga med att dina personuppgifter framgår tydligt. 

JAG HAR GJORT HÖGSKOLEPROVET, GÄLLER DET FÖR YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR OCKSÅ?

Nej, det är inget som yrkeshögskoleutbildningar använder sig av.

JAG HAR GÅTT FOLKHÖGSKOLA, VAD GÄLLER?

Du som studerat på allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till vidare studier. Bifoga då det intyg som folkhögskolan utfärdat där det framgår att du har grundläggande behörighet.

JAG HAR PÅGÅENDE STUDIER, HINNER JAG KOMPLETTERA MIN ANSÖKAN MED MINA BETYG?

Om du just nu studerar för att uppnå den behörighet som krävs till den sökta utbildningen ska detta styrkas med ett intyg från aktuell skola. Det är viktigt att du anger detta under punkten Bilagor i din ansökan. Din ansökan behöver sedan kompletteras med betyg senast sju arbetsdagar efter sista ansökningsdag. 

JAG HAR STUDERAT PÅ HÖGSKOLA/UNIVERSITET. SKA JAG SKICKA MED DESSA BETYG?

Om du uppfyller behörighetskraven behöver du inte skicka med betyg från högskola/universitet. Däremot kan du skicka med betyget om du saknar en viss kurs i ditt gymnasiebetyg och har studerat motsvarande ämne på högskola/universitet.

JAG HAR UTLÄNDSKA GYMNASIEBETYG, VAD ÄR DET SOM GÄLLER?

Om du har utländska gymnasiebetyg som ger behörighet till högre studier i det land där de är utfärdade, ger dessa också grundläggande behörighet, förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska och eventuellt engelska. Innan du söker en utbildning behöver du få dina utländska betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska eller engelska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt. Du ansvarar själv för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Du kan hitta en förteckning över auktoriserade översättare på Kammarkollegiet. Vänd dig till UHR för att få dina utländska betyg värderade innan du ansöker.

JAG ÄR RESERVPLACERAD, VAD HÄNDER NU?

En reservlista upprättas bland de behöriga sökande som inte beviljats plats. Om någon/några tackar nej till utbildningen så blir dessa platser tillgängliga. Du kan således se och följa din placering på reservlistan via ditt studerandekonto. 

KAN JAG KOMPLETTERA MED BILAGOR SENARE?

Ja, du kan komplettera med bilagor efter det att du har skickat in din ansökan. Din ansökan skall dock vara komplett senast sju arbetsdagar efter sista ansökningsdatum. Vilket detta datum är framgår i kurskatalogen under respektive utbildning.

MÅSTE JAG LADDA UPP EN NY UPPSÄTTNING AV MINA BETYG/INTYG TILL VARJE SÖKT UTBILDNING?

Nej, det räcker med att ladda upp en uppsättning då vi använder ett och samma system, men dokumentet måste bifogas på nytt om det efterfrågas i den nya ansökningen.

MÅSTE JAG SKICKA PERSONLIGT BREV OCH CV?

Under respektive utbildning beskrivs vilka dokument som du behöver bifoga ansökan. Använd intygsmallen i utbildningskatalogen. Kontrollera noga att du skickat in de dokument som krävs.

MÅSTE JAG TACKA JA ELLER NEJ TILL MIN PLATS?

Ja, om du blir antagen till utbildning ska du tacka ja eller nej till din plats. Detta gör du via ditt studerandekonto. 

NÄR OCH HUR FÅR JAG REDA PÅ OM JAG ÄR ANTAGEN ELLER INTE?

Ledningsgruppen för utbildningen sammanträder ett par veckor efter sista ansökningsdatum och det är de som beslutar vem som blir antagen. Besked om antaging kommer ut via din studerandesida och via mejl så snart ledningsgruppen fattat sitt beslut. 

NÄR ÄR SISTA ANSÖKNINGSDAG OCH KOMPLETTERINGSDAG?

I utbildningskatalogen, under respektive utbildning, framgår det vilken som är sista ansökningsdag. Sista kompletteringsdatum är sju arbetsdagar efter sista ansökningsdatum för utbildningen. Ansökan ska vid angivet datum vara komplett. 

TAR NI EMOT ANSÖKAN VIA POST?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan. Vid problem med elektronisk ansökan så använd kontaktformuläret som du hittar längst ner på sidan på ditt studerandekonto efter att du har loggat in. Beskriv ditt ärende så återkommer vi med information.

VAD HÄNDER OM DE ÄR FLER BEHÖRIGA ÄN ANTAL PLATSER, VEM BLIR ANTAGEN?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att göras. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Finns det fler behöriga sökande än platser tillämpas reservlista.

VAD HÄNDER OM MIN KOMPLETTERING KOMMER IN FÖR SENT?

Ansökan behandlas då i mån av plats.

VAD INNEBÄR DET ATT SÖKA PÅ REELL KOMPETENS?

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper så kan du åberopa att bli antagen på reell kompetens. Du anser då att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning och kan bifoga intyg som styrker dessa kunskaper/erfarenheter. Du åberopar detta under behörighetsprövningen i ansökningsförfarandet. Det är ledningsgruppen för utbildningen som avgör om reell kompetens ska tillämpas och hur den ska värderas.

VAD INNEBÄR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET?

Grundläggande behörighet innebär att du:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller,
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

ÄR DET MÖJLIGT ATT SÖKA TILL FLERA UTBILDNINGAR SAMTIDIGT?

Det finns ingen begränsning på hur många utbildningar du kan söka. Ångrar du en inskickad ansökan kan du via ditt studerandekonto lämna återbud till den gjorda ansökan.